Hỏi đáp về Tiếng Anh

Cách dùng từ GIVEN

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 29/07/2011. Đăng trong Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem : 26075

Cho biết cách dùng "given" như trong câu: "Given the success of this program, the Government is continuing its contribution with $12M in 2011." 

Đọc tiếp

Nhức đầu với giới từ BY và FROM? Cách dùng chúng trình bày ở đây

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 29/07/2011. Đăng trong Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem : 55600

Chúng tôi xin giới thiệu bài trình bày rất chi tiết cách dùng từ BY và FROM.

Đọc tiếp

Học phân biệt ACCIDENT và INCIDENT

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 29/07/2011. Đăng trong Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem : 15106

Những cặp từ dễ lẫn lộn như ACCIDENT và INCIDENT nên được lưu ý, nhất là ngữ nghĩa của chúng. Mời bạn tham khảo bài này, trích từ nguồn VOA.

photos-house-tree

Đọc tiếp

20 câu hỏi thắc mắc về IELTS và lời giải đáp

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 15/08/2010. Đăng trong Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem : 13322

Chúng tôi xin trích dẫn 20 câu hỏi về kỳ thi IELTS và các câu trả lời. Hy vọng chúng cung cấp thêm cho bạn thông tin về IELTS.

Đọc tiếp

Cách dùng PERSON và PEOPLE

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 24/03/2010. Đăng trong Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem : 51566

Bản tiếng Anh (Bạn có thể tham khảo phần tiếng Việt bên dưới)

There are several points to make here. The first one is to do with singular and plural nouns, I'm sure you know that most nouns in English are made plural by putting an s on the end, so for example, girl – girls, boy – boys. But some nouns have irregular plurals, for example child – children. And 'person' is one of those nouns that has an irregular plural. 'People' is in fact the plural form of person. So for example we talk about one person and two people. So in normal everyday speech you will hear people talking about 'many people', 'there were a lot of people at the concert', for example. 

However it becomes slightly more complicated because sometimes you do see the word 'persons'. For example if you're in a lift or elevator you might see the sign 'Four persons only'. And sometimes if you're listening to the news, to news reports you may hear news reports talking about persons. So for example 4 persons were injured in the accident, or police are looking for 5 persons. Persons is normally a more formal use, a more formal plural form. 

It gets slightly more complicated when you find the word peoples. People can be used to mean a nationality – all of the people of one country – so for example 'the people of Cuba'. And when you're talking about a group of nationalities you may find the word 'peoples', for example, 'the peoples of South America'. So that's another slightly more complicated and not so common use of the word 'peoples'. 

Finally you may find the word 'person' attached to a number. For example 'a two-person car', 'a three-person room'. This is where 'person' is being used to describe the noun. '2 – person' is the adjective describing 'car' and as you know we don't put an 's' on an adjective. So far example we talk about a 'two-week holiday' not a 'two-weeks holiday' or a 'three-year course' not 'a three-years course'. So hear we use 'two-person car'. 

So in summary, normally you find 'people' as the plural form of 'person' – one person, three people. Sometimes you'll find people used to describe the nationality so you'll find 'peoples' to describe different nationalities and sometimes you'll find the word 'persons' in more formal styles of writing or in signs for example.

Bản tiếng Việt

Có một số điểm đáng chú ý trong câu hỏi này. Trước hết là danh từ số ít và số nhiều. Chắc chúng ta đều biết là phần lớn các danh từ số ít trong tiếng Anh được tạo thành danh từ số nhiều bằng cách thêm chữ -s vào cuối danh từ, ví dụ: girl - girls, boy - boys.

Nhưng một số danh từ có dạng số nhiều bất quy tắc, chẳng hạn: child - children. Và person là một trong những danh từ như vậy. Peopletrên thực tế là dạng số nhiều của danh từ person. Vì thế chúng ta nói về một người - one person, và hai người - two people.

Do vậy trong những câu nói hàng ngày, chúng ta nghe nói về nhiều người - many people'There were a lot of people at the concert'.

Tuy nhiên nó phức tạp hơn một chút vì đôi khi chúng ta gặp từ persons. Ví dụ: nếu bạn ở trong thang máy bạn có thể thấy viết 'Four persons only'. Và đôi khi nếu ta nghe tin tức, có thể nghe thấy từ personsđược dùng. Chẳng hạn '4 persons were injured in the accident', hay'Police are looking for 5 persons'. Từ persons thường được dùng trong ngữ cảnh trịnh trọng, là dạng số nhiều mang sắc thái trịnh trọng hơn.

Và nó lại còn trở nên phức tạp hơn khi chúng ta bắt gặp từ peoples. Ngoài nghĩa là người, people còn có thể được dùng để chỉ một dân tộc, nationality - tất cả người của một quốc gia - vì thế chúng ta có ví dụ: 'the people of Cuba'.

Khi chúng ta nói về nhiều dân tộc khác nhau, chúng ta sẽ phải dùng từpeoples, ví dụ: 'the peoples of South America' - các dân tộc Nam Mỹ. Đây là một cách dùng hơi khác và ít thông dụng của từ peoples.

Và cuối cùng chúng ta có thể bắt gặp từ person đi cùng với một con số. Ví dụ: 'a two-person car' một chiếc xe hai chỗ ngồi. Trong trường hợp này từ person được dùng trong một cụm từ có chức năng như một tính từ, bổ nghĩa cho danh từ 'car' và trong trường hợp như thế này chúng ta không thêm chữ -s vào một tính từ. Tương tự chúng ta nói 'a two-week holiday' - một kỳ nghỉ hai tuần liền, chứ không nói 'a two-weeks holiday', hay ' a three-year course', chứ không phải là 'a three-years course'.

Tóm lại, thông thường chúng ta thấy people là danh từ số nhiều củapersonone person, three people. Đôi khi từ people được dùng để chỉ một dân tộc vì thế chúng ta sẽ bắt gặp từ peoples để chỉ các dân tộc, quốc gia khác nhau, và đôi khi từ persons được dùng ở số nhiều trong văn viết chính thức, trịnh trọng, hay trong các biển chỉ dẫn.

Theo BBC 


Đọc tiếp

Cặp từ HORRIBLE – HORRIFIC và TERRIBLE – TERRIFIC

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 15/01/2010. Đăng trong Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem : 23977

Horrible và Horrific - Terrible và Terrific

Câu hỏi của bạn Hoàng Kim Dung: Xin hãy cho biết sự khác nhau giữa Horrible và Horrific và giữa Terrible cùng một vài ví dụ minh họa cách dùng.

Alex Gooch trả lời:

Đọc tiếp