Cách dùng PERSON và PEOPLE

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 24/03/2010. Đăng trong Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem : 51512    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.