Tìm Trường

Chuyển đổi trường và ngành học khi qua đến Úc có dễ dàng không?

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 04/06/2020. Đăng trong Du học Úc, Hệ thống giáo dục, Tìm Trường. Lượt xem : 2066

Lộ trình học tập tại Úc của mỗi du học sinh là khác nhau. Có những du học sinh học rất tốt, không gặp trở ngại và hoàn thành đúng, thậm chí trước thời hạn. Tuy nhiên, cũng có một số học sinh khi sang học mới phát hiện ngành học, môi trường học tập, cách thức giảng dạy không phù hợp với bản thân, trong quá trình tự lập khám phá thêm được khả năng khác của bản thân, từ đó có nhu cầu chuyển ngành, chuyển trường. Việc chuyển đổi trường và ngành học tại Úc không khó, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, do không nắm chắc về quy định trong visa và chính sách của trường đang học, nhiều học sinh đã thực hiện không đúng, dẫn đến hệ quả như mất thời gian, tốn tiền hay thậm chí là ảnh hưởng đến visa. Bài viết dưới đây sẽ nêu quy trình cơ bản kèm thêm một số lưu ý cho việc chuyển đổi trường và ngành học tại Úc.

Đọc tiếp