Institution Visiting Set

ĐẠI DIỆN HỆ THỐNG TAFE NSW THĂM VĂN PHÒNG SET EDUCATION SYDNEY

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 09/06/2018. Đăng trong Institution Visiting Set. Lượt xem : 2936

SYD

Chứng tỏ cam kết mạnh mẽ hoàn thiện toàn Hệ Thống TAFE NSW, ông Craig Peden, Tổng Quản Lý Bộ Phận Quốc Tế (Head of International Business) và ông Joseph Alessi, Giám Đốc Marketing của TAFE NSW đã đến thăm văn phòng SET EDUCATION Sydney trao đổi trực tiếp, thẳng thắn và thân thiện những hướng hợp tác, phát triển và chiêu sinh cũng như cập nhật những thay đổi mạnh mẽ trong toàn Hệ Thống TAFE NSW trong thời gian này và sắp đến.

Đọc tiếp

Đại diện đại học Macquarie đến thăm và trao cúp tuyển sinh xuất sắc cho Du học SET

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 09/06/2018. Đăng trong Institution Visiting Set. Lượt xem : 2410

MQ2

Du học SET vui mừng đón nhận chiếc cúp ????"ĐỐI TÁC TUYỂN SINH XUẤT SẮC 2017"???? từ đại học Macquarie danh tiếng.

Đọc tiếp

Đại diện trường Đại học Swinburne đến thăm và làm việc cùng Du học SET

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 09/06/2018. Đăng trong Institution Visiting Set. Lượt xem : 2259

IMG 4154 new

Đại diện trường Đại học Swinburne đến thăm và làm việc cùng Du học SET

Đọc tiếp

Đại diện trường đại học Swinburne thăm văn phòng SET

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 09/06/2018. Đăng trong Institution Visiting Set. Lượt xem : 2488

IMG 4154 new

Đại diện đại học Swinburne (Úc) đến thăm văn phòng Du học SET

Đọc tiếp

UTAS’s visit to SET Education Melbourne

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 02/06/2017. Đăng trong Institution Visiting Set. Lượt xem : 1958

UTAS

Ms Tamara McConnon - Regional Development Manager from UTAS in her visit to our Melbourne office

Đọc tiếp

VU’s and VU college’s visit to SET Education Melbourne

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 02/06/2017. Đăng trong Institution Visiting Set. Lượt xem : 1978

VU and VU college

Ms Won Taweephol - International Recruitment Officer from Victoria University and James Lin - Senior Manager from Victoria University College in their visit to our Melbourne office

Đọc tiếp

ACU’s visit to SET Education Melbourne

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 02/06/2017. Đăng trong Institution Visiting Set. Lượt xem : 2869

ACU

Ms Elaine Koh - Regional Manager and Desmond and Mr Desmond Wong - International Marketing Officer from Australia Catholic University in their visit to our Melbourne office

Đọc tiếp