Cặp từ HORRIBLE – HORRIFIC và TERRIBLE – TERRIFIC

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 15/01/2010. Đăng trong Hỏi đáp về Tiếng Anh. Lượt xem : 23668

Xin cảm ơn bạn Hoàng Kim Dung đã đặt câu hỏi về sự khác nhau giữa horrible và horrific, rồi giữaterrible và terrific

Đây là một câu hỏi khá hóc búa và chúng ta có thể hiểu tại sao bạn lại có thắc mắc này. Cả bốn đều là tính từ và trong tiếng Anh thường có các cặp tính từ có cùng gốc.

Thí dụ chúng ta có bored và boringinterested và interesting

Các từ mà bạn hỏi thì trông như là chúng cũng theo cùng một kiểu như vậy nhưng thực ra lại không phải như vậy.

Horrible và horrific đều liên quan tới danh từ horror

Horror có nghĩa là nỗi kinh hoàng, sự sợ hãi kinh hoàng. Vì thế nếu chúng ta nói một cái gì đó horrific thì có nghĩa là nó làm chúng ta sợ hãi kinh hoàng. Chúng ta có thể nói tới a horrific war – một cuộc chiến kinh hoàng, hay a horrific illness – một căn bệnh đáng kinh hoàng.

Horrible có thể có nghĩa tương tự như horriffic và nó cũng có một nghĩa khác nữa. Nó cũng có thể dùng để diễn tả điều gì đó kinh khủng, ghê gớm, đáng sợ. Vì thế chúng ta có thể nói tới a horrible traffic accident – một tai nạn giao thông kinh khủng, hay chúng ta có thể nói: “Ugh. This coffee is horrible” – Eo ơi, cốc cà phê này ghê quá.

Và để trả lời câu hỏi của bạn là từ nào mạnh hơn thì horrific có nghĩa mạnh hơn là horrible, nếu chúng ta nói tới a horrific war thì nó có nghĩa kinh khủng hơn a horrible war.

Mặt khác chúng ta cũng nên nhớ rằng horrible thường được dùng nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày trong tiếng Anh nói. Horrificthường dùng trong ngữ cảnh trịnh trọng hơn, và thường thấy trên văn viết như báo chí hay trong sách chứ ít thấy trong văn nói.

Terrible và terrific

Bạn có thể nghĩ là hai từ này cũng có gốc từ là terror và cũng có liên quan với nhau giống như horrible và horrific nhưng trên thực tế trong tiếng Anh hiện đại thì không phải như vậy.

Bạn có thể dùng từ terrible trong những cách sau đây:

Terrible có cả nghĩa giống như horrible, vì thế chúng ta có thể nói về a terrible accident, a terrible cup of coffee.

Chúng ta cũng có thể dùng terrible với nghĩa rất chung, diễn tả ý là rất tồi, rất chán, không ra gì, không hay như trong các ví dụ sau: This movie is terrible hay This actor is terrible.

Trong khi đó terrific thường được dùng với nghĩa là rất tuyệt, tuyệt vời, ngược hẳn với terrible như trong các ví dụ sau: This homework is terrific và nó ngược nghĩa với This homework is terrible.

Terrific cũng có thể được dùng để diễn tả ý very strong, very intense như trong ví dụ: terrific speed – this car is travelling at terrific speed.

Tóm lại có lẽ chúng ta nên nghĩ tới bốn từ này như những từ riêng lẻ với những nghĩa khác nhau.

Alex Gooch là một giáo viên dạy tiếng Anh với hơn 10 năm kinh nghiệm. Ông đã từng dạy tại Balan, Thụy Sĩ và gần đây dạy tại một số trường Đại học của Anh.

 

BẢN TIẾNG ANH

Alex answers:

Okay, so you’re right: this is a particularly tricky question, and I can understand to reasons why you ask it. The words you spoke about are all adjectives – these four words horrible, horrific, terrible, terrific – they’re all adjectives, and as you know, often, English adjectives go in pairs or groups, and we can find patterns in their meanings.

So, for example, we have:

bored and boring

interested and interesting

The words that you asked about, they look as though – they look like they followed some kind of pattern like this, but in fact, I’m afraid they don’t.

‘Horrible’ and ‘horrific’ are both related to the noun ‘horror’…

‘Horror’ means strong fear, or shock, or repulsion. So, if we say that something is ‘horrific’, that means that it makes us feel horror. We might talk about “a horrific war” for example, or a horrific illness“.

‘Horrible’ can mean the same as ‘horrific’ in fact, or it has a different meaning also. It can also mean unpleasant or disgusting – so we could talk about “a horrible traffic accident“, or we might say something like,”Ugh! This coffee is horrible!”

And to answer your question about which word is stronger, horrific is stronger generally – if we talk about ‘a horrific war’, that’s stronger than ‘a horrible war’. On the other hand, it’s also important to remember that ‘horrible’ is more often used in normal everyday spoken English. ‘Horrific’ is a slightly more formal word. You can expect to read it in newspapers or books, but it’s less commonly used in conversation.

And then, ‘terrible’ and ‘terrific’….

You might think that these are connected to terror in the same way that ‘horrible’ and ‘horrific’ are connected to horror, but in fact in modern English this isn’t true – I’m afraid they’re not.

So you can use ‘terrible’ in several different ways:

‘Terrible’ has both the meanings of ‘horrible’, so we can talk about:

A terrible accidentor

A terrible cup of coffee“.

We can also use it – excuse me – with very general meaning, meaning just very bad. So you could say:

This movie is terribleor

This actor is terrible“.

On the other hand, ‘terrific’ is most often used to mean ‘very good’, so:

This homework is terrific” and that’s the opposite of

This homework is terrible“.

‘Terrific’ can also mean ‘very strong’ or ‘very intense’, so we can talk about ‘terrific speed’

– you could say:

“The car is travelling at terrific speed.”

So, I’m afraid there is no very clear pattern in the meanings of these four words. The best way to understand them I think, is to think about them separately – as four separate words with separate meanings. I can’t give you any more clear rule than that to help you understand them

I’m afraid, but does that help – does that make sense?

Theo BBC English    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.