1

hoc bong

Neuromarketing – Tương lai của ngành truyền thông

Theo cùng với những sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng, các thương hiệu lớn đang nỗ lực chuyển mình để có thể bắt kịp với xu thế của thị trường, điển hình là Neuromarketing - một công nghệ ứng dụng hoàn toàn mới có thể ghi nhận sự thay đổi trong tâm lý, cảm xúc, và hành vi của con người chính xác đến từng mili giây.

...
Đóng