1

THAY ĐỔI LỆ PHÍ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TẠI AVAC 1/3/2012

Gửi Email bài này

THÔNG BÁO –

THAY ĐỔI LỆ PHÍ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TẠI AVAC

 

Xin lưu ý: Từ ngày 01 tháng 3 năm 2012, Phí IOM đối với TẤT CẢ các hồ sơ xin thị thực Du lịch, Công tác (ngắn hạn), Định cư gia đình, Cư trú tạm thời, Sinh viên, Thường trú nhân quay trở lại Úc, Quá cảnh nộp tại AVAC sẽ tăng lên 441.000 VNĐ.

Lệ phí IOM cho hồ sơ xin thị thực Điện Tử (ETA) và in thị thực vẫn không thay đổi là 210.000 VNĐ và 105.000 VNĐ.

Đóng