Tag Archives: kythigst

Chinh Phục Genuine Student Test (GST) – Bước Quan Trọng Trong Hành Trình Du Học Úc

Được viết bởi Nguyễn Hoài Linh. Đăng ngày 28/02/2024. Đăng trong Du học Úc. Lượt xem : 646
Chính sách xét duyệt visa dự báo sẽ thay đổi liên tục, theo đó ứng cử viên xin thị thực sẽ cần thực hiện bài kiểm tra GST (Genuine Student Test) thay cho bài kiểm tra GTE trước đó. Bài viết sau đây, Du học SET sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bài kiểm tra này!
Đọc tiếp