1

CẬP NHẬT VỀ SƠ ĐỒ NHÂN SỰ ARROWENGLISH 115

Gửi Email bài này

Từ ngày 1/11/2015 sơ đồ nhân sự của ArrowEnglish tại 115 Đặng Dung có một số thay đổi như sau:

1. Công tác Quản lý Hoạt động nói chung của cơ sở 115 sẽ do Trần Phương Hồng Phúc đảm nhiệm

2. Công tác chuyên môn, quản trị chất lượng khóa học và giáo trình sẽ do cô Phan Trần Hồng Ân đảm trách

3. Bạn Đào Thị Thanh Tuyền sẽ chuyển sang công tác Tư vấn khóa học

4. Bạn Kiên Thị Ngọc Tâm sẽ vừa thực tập dịch thuật vừa hỗ trợ các công tác chung của Team

5. Bạn Ngô Thị Thương trở lại công tác sau thời gian nghỉ thai sản và tiếp tục công tác Admin, tăng cường hỗ trợ Tổ Chuyên Môn của cô Ân trong các công việc soạn bài vở.

(*): Các vị trí Acting sẽ có thời gian xem xét khả năng thích nghi và học hỏi của nhân sự trong khoảng từ 2 tháng đến tối đa là 6 tháng.

ArrowEnglish trân trọng thông báo để các bộ phận nắm thông tin liên hệ công tác.

3.11.2015

Đóng