Lưu ý về thời gian du học sinh tại Úc được phép làm việc

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 27/03/2012. Đăng trong Thông tin Visa. Lượt xem : 6193    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.