1

Hỏi đáp: thị thực làm việc (visa làm việc) tại Úc sau tốt nghiệp – Khối đại học (2011)

Gửi Email bài này

Tin liên quan:

Sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp được ở lại làm việc đến 4 năm tại Úc

 

 Khối đại học (Khuyến nghị 4)— Thị thực làm việc sau tốt nghiệp 

Những câu hỏi thường gặp

Ai có thể đăng ký thị thực làm việc sau tốt nghiệp ?

Sinh viên tốt nghiệp bằng đại học hoặc thạc sĩ (Masters by coursework) tại Úc được phép đăng ký thị thực làm việc 2 năm sau tốt nghiệp

 Sinh viên tốt nghiệp bằng thạc sĩ nghiên cứu (Masters by research) hoặc bằng tiến sĩ PhD  tại Úc được phép đăng ký thị thực làm việc 3 - 4 năm sau tốt nghiệp


Khi nào thì thị thực này có hiệu lực cho sinh viên tốt nghiệp?

Thị thực này sẽ hiệu lực cho sinh viên nào mà thị thực du học đầu tiên của sinh viên đáp ứng yêu cầu của chương trình Genuine Temporary Entrant (GTE). Yêu cầu của GTE là học sinh nhập học cuối năm 2011.

Sinh viên phải hoàn tất ít nhất là khóa đại học để được xét cấp thị thực này, thị thực làm việc sau tốt nghiệp sẽ có hiệu lực đầu năm 2013


Điều kiện để đăng ký loại thị thực này là gì?

Trong vòng ít nhất 6 tháng trước khi đăng ký thị thực này, đương đơn phải hoàn tất bằng đại học (hoặc cao hơn như là Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) từ đại học của Úc.

 Yêu cầu về anh văn, sức khỏe, tư cách và các vấn đề về an ninh vẫn phải được bảo đảm và chứng minh về thời gian bảo hiểm sức khỏe phù hợp cần được đưa ra.

Điều này có nghĩa là đương đơn phải học tập tại Úc trong một khoảng thời gian ít nhất nào đó


Trình độ anh ngữ yêu cầu là bao nhiêu?

Yêu cầu về trình độ anh ngữ là ít nhất điểm 6 cho mỗi kỹ năng của bài kiểm tra IELTS


Đương đơn có cần có nghề nghiệp phải nằm trong danh sách Ngành nghề định cư không?

Đương đơn không cần phải có nghề nghiệp trong danh sách Ngành nghề định cư để đăng ký xin thị thực này hoặc không phải thông qua phần kiểm tra kĩ năng nào


Có ưu tiên nào khác tương tự cho sinh viên không học chương trình đại học hay không?

Không, sự sắp xếp này chỉ áp dụng cho sinh viên tốt nghiệp các khóa đại học. tất cả những sự sắp xếp khác dành cho các du học sinh khác vẫn được áp dụng như cũ cho đến cuối năm 2012.

Những sinh viên khác sẽ tiếp tục được xem xét Thị thực Temporary Skilled Graduate (Subclass 485). Thị thực Subclass 485 là thị thực tạm thời cho phép sinh viên có 18 tháng ở lại làm việc tại Úc. Thị thực Subclass 485 áp dụng cho sinh viên đáp ứng đủ yêu cầu đề ra, bao gồm:

                 

Vừa hoàn tất bằng cấp được cho phép sau 2 năm học tập tại Úc

Có kỹ năng phù hợp cho một nghề nghiệp nào đấy nằm trong danh sách Skilled Occupation List (SOL)

Đáp ứng yêu cầu tiếng Anh (IELTS 6 cho tất cả 4 kỹ năng)

Dưới 50 tuổi

 Thông tin chi tiết về thị thực Subclass 485 visa xem thêm tại đây

See: www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/485/


Sự thay đổi này có ảnh hưởng đến sinh viên hiện tại?  

Không. Sự tăng quyền lợi làm việc sẽ được áp dụng cho sinh viên mới người mà có thị thực đầu tiên là subclass 573 (higher education sector) hoặc 574 (postgraduate research sector) visa thông qua yêu cầu đề ra của GTE, nhập học tháng 11 2011.

Sinh viên hiện đang học tập tại Úc sẽ tiếp tục đăng ký theo thị thực làm việc tạm thời cho sinh viên tốt nghiệp - Temporary Skilled Graduate visa (Subclass 485) trước khi sự sắp xếp mới có hiệu lực. Thị thực Subclass 485 visa cho phép sinh viên có quyền ở lại tạm thời tại Úc để làm việc tại thời điểm họ hoàn tất khóa học. Thông tin về thị thực Subclass 485 có thể tìm thấy tại website của Bộ

See: www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/485/


Biện pháp được đề xuất này sẽ được tham khảo ý kiến ​​với các lĩnh vực giáo dục quốc tế?

Có. Bộ sẽ làm việc với những đơn vị liên quan trực tiếp để phát triển biện pháp này.


Tôi có thể tìm thêm thông tin ở đâu?  

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trên website của Bộ Di Trú

See: www.immi.gov.au/students/knight/

Du Học SET dịch từ The University Sector (Recommendation 4)—Post-Study Work Visa - Frequently asked questions

Đóng