1

Giảm phí visa du học vào năm 2012

Gửi Email bài này

 

Bộ trưởng bô di trú Úc, Chris Bowen đã có thông báo chính thức ngày hôm qua rằng chính phủ sẽ giảm 5% phí visa sinh viên vào năm tới, từ 01/01/2012. Nhưng các phí nhập cư khác liên quan đến giáo giục quốc tế thì sẽ tăng lên. Bộ trưởng cho rằng việc giảm phí sẽ làm tăng tính cạnh tranh cho ngành giáo dục quốc tế Australia.

Hiện tại, cục nhập cư không thu phí visa đối với thành phần phụ thuộc đi kèm sinh viên. Nhưng theo quy định mới, sẽ có phí áp dụng kể từ 07/2013. "Khi sinh viên có người phụ thuộc đi kèm, chúng tôi sẽ phải xem xét thêm phần hồ sơ của những người phụ thuộc này", ông Bowen nói.

Theo báo cáo kinh tế giữa năm của chính phủ, hầu hết các khoản phí visa sẽ tăng từ tháng 7 năm 2012 nhưng visa sinh viên sẽ không tăng và visa nghiên cứu sinh cũng sẽ không thay đổi. Chính phủ cho rằng lý do của những thay đổi trên là nhằm đảm bảo cho người nộp thuế không phải gánh thêm phần trợ cấp phí visa để duy trì được sức cạnh tranh cho ngành xuất khẩu giáo giục Úc. Bản chi tiết về cấu trúc mức phí mới hiện nay vẫn chưa được ban hành.

(theo Freedom of Information Disclosure Log)

 

Đóng