1

Xét học bổng tại hội thảo TAFE NSW – chỉ có tại SET

Gửi Email bài này

 

1/ Cao đẳng nghề công lập TAFE NSW hiện có 14 suất học bổng đặc biệt 5 tuần Tiếng Anh (2 suất cho mỗi campus của TAFE NSW) trị giá dành cho sinh viên của Du Học SET

Hãy đăng ký nộp hồ sơ cho chúng tôi trước ngày này để có cơ hội nhận học bổng.

 

Điều kiện:

- Đăng ký trước 31/12/2011


2/ Ngoài ra, trường còn có các suất học bổng: học phí ưu đãi chỉ còn $280/ tuần. Học bổng được xét và trao trong ngày hội thảo:


Hội thảo TAFE NSW

Thời gian: 10:30 thứ 7 12/11/2011

Địa điểm: Du Học SET - Trụ sở chính

115 Đặng Dung, P. Tân Định, Q1, tp HCM,

Bạn có thể đăng ký tham dự tại đây

Điều kiện:

- Dành cho sinh viên đăng ký ít nhất 20 tuần Tiếng Anh cộng với chương trình cao đẳng nghề trong năm 2012 thông qua Du Học SET

- Ưu đãi chỉ dành cho khóa tiếng Anh chương trình General English (không dành cho chương trình anh văn trung học (English for High School Preparation).

- Ưu đãi chỉ áp dụng cho các khóa tiếng Anh tại một trong các trung tâm: TAFE NSW ở Ultimo, Crows Nest, Liverpool, Kingscliff, Newcastle, Port Macquarie và Wollongong.

- Hạn chót đăng ký là 31/12/2012

Đóng