Xem chơi !!! Ngộ nghĩnh những câu slogans!

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 17/03/2010. Đăng trong Giải trí. Lượt xem : 6000    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.