1

Việc cấp visa đi Mỹ có thể bị ảnh hưởng do tình hình trì hoãn ngân sách

Gửi Email bài này

Nếu chính phủ Mỹ không đạt được thỏa thuận về ngân sách và phải tạm 'đóng cửa chính phủ' (nguyên văn: government shutdown), thì việc xét cấp thị thực nhập cảnh - xuất cảnh từ Mỹ có thể bị ảnh hưởng, các lịch hẹn phỏng vấn và xét cấp visa có thể sẽ bị đình trệ.

Xin xem thêm tin từ 2 nguồn sau đây:

1. US shutdown may affect visas

2. State Department Daily Press Briefing, April 6

Đóng