1

Ví von đầy hình tượng về số nợ của Mỹ hiện nay

Gửi Email bài này

Đã có ví von rằng nếu được xếp bằng những đồng 100 USD, núi nợ này sẽ có diện tích bằng một sân bóng đá và cao gần ngang vai tượng Nữ thần Tự do.

Đóng