1

Ưu đãi từ Đại học Macquarie từ nay đến 15/05/2012

Gửi Email bài này

Đại Học Macquarie tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội để giữ một chỗ tại đại học trong khi đang học chương trình liên thông khác và sẽ được tặng $250 vào tài khoản sinh viên tại trường

Sinh viên có thể đóng tiền cọc $1,000 để đại học được ưu tiên một chỗ trong chương trình học cho bạn

Dành cho sinh viên đóng tiền đặt cọc hoặc tiền học trước ngày 15/05/2012.

Ai sẽ được hưởng ưu đãi này?

Bất kỳ sinh viên nào được nhận vào gói khóa học tại đại học Macquarie và đóng tiền đặt cọc hoặc đóng tiền học trước ngày 15/05/2012.

Liên lạc DU HỌC SET ngay hôm nay để đăng ký xin trường và được miễn lệ phí xin trường cùng ưu đãi này trước ngày 15/05/2012

Đóng