1

Úc – Sydney: phòng cho thuê, khu Bankstown

Gửi Email bài này

Nhà có 2 phòng trống, nếu 1 người/ phòng là $120/phòng, 2 người/phòng là $160/phòng, địa chỉ 12 Raymond St, Bankstown.

Liên hệ: hoatieu09@gmail.com

Đóng