1

Úc – Sydney: Dịch vụ homestay gần Burwood

Gửi Email bài này

Địa chỉ: 21 Neich Parade, Burwood


a) Contact persons: Chị Tiên: Mobile: 0415 208 167

b) Accommodation for rent

2 bed rooms separate bathroom and kitchen

$200/week

Cover water only

 c) Conditions: (Điều kiện)

1.two week bond – Đóng tiền cọc 2 tuần

2.two week notice in advance – Khi không thuê, phải báo trước 2 tuần

3.Những hư hại trong nhà nếu có, chủ nhà sẽ sử dụng 2 tuần tiền bond để mua đồ thay thế

Đóng