1

Úc – Sydney: cần tìm phòng share với bạn nữ ở Bankstown

Gửi Email bài này

Mình đang học ở gần Bankstown, bạn nữ nào đang cần tìm người share phòng thì liên hệ mình nhé vì hiện mình cũng đang tìm phòng. Số điện thoại của mình là Mỹ Linh : 0421 139 586. 

Rất mong nhận được hồi âm của các bạn.

Đóng