Úc – Sydney: cần tìm phòng share với bạn nữ ở Bankstown

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 20/07/2011. Đăng trong Tìm chỗ trọ. Lượt xem : 6786    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.