1

Úc – Sydney: cần share phòng ở Bankstown

Gửi Email bài này

 

Địa chỉ: 01 Oxford Avenue, Bankstown, 5 phút tới station và chợ Việt

Nhà còn 2 phòng double room:

- Nếu ở một người: $100/week + share bill + $5 internet/week

- Nếu ở hai người: $140/week + share bill + $10 internet/week

Liên hệ An: 0449227847

Đóng