1

Úc – Melbourne: Nhà cho thuê ở gần La Trobe Uni

Gửi Email bài này

A house for Lease in Heidelberg West , Victoria 3081, Australia.

Address: upon request

Contact persons:

1.Lien Sam: 0418 592 041. Email: lien_sam@hotmail.com

 

Location:

Heidelberg West, Victoria 3081. 10km from the city. Near Latrobe Uni, Austin Hospital, next to Northland shopping centre. Buses (250 and 251 to City), close to tram number 86 to Docklands + RMIT University + La trobe Uni, La Trobe Charles Secondary College and Thornbury high school.

Bus 250 to La Trobe Uni

Bus 255 Northland SC


Nha Cho Thue: 3 phòng vào 20/2/12


Gia nha:

$320/ tuan chi la tien nha.  


Conditions: (Điều kiện)

  1. 1.two week bond – Đóng tiền cọc 2 tuần
  2. 2.two week notice in advance – Khi không thuê, phải báo trước 2 tuần
  3. 3.Những hư hại trong nhà nếu có, chủ nhà sẽ sử dụng 2 tuần tiền bond để mua đồ thay thế

Đóng