1

Úc, Melbourne 2 phòng vùng Northcote

Gửi Email bài này

Vùng NORTHCOTE có 2 phòng, Single Room 350$/Monthly, Double Room 500$/Monthly.

Địa chỉ: 39 bird ave, northcote, 3070. Gần Train và Tram: 1 phút đến Tram, 3 phút đến Train.

Tiện để học ở La Trobe Uni hoặc học ở City.

Đầu tháng 4/2011 available.

Liên lạc: điện thoại 0403454224 gặp Tuấn hay YM: lieuthanhtuan.

Đóng