1

Trường Griffith University và Kent International College 10h sáng 16/3/2009

Gửi Email bài này

10h sáng 16/3/2009, văn phòng SET Education sẽ tổ chức buổi giới thiệu về trường Griffith University và Kent International College. Các bạn hãy đăng kí tham dự qua số điện thoại của văn phòng: 3848 4433 hoặc sử dụng email đăng kí tham dự.

Đóng