1

Trường Blue Mountains Hotel 3:30 chiều 08/09

Gửi Email bài này

Buổi gặp gỡ giới thiệu về trường Blue Mountains Hotel - một trong những trường lớn có cơ sở tại nhiều nước trên thế giới chuyên đào tạo quản lý Nhà hàng Khách sạn.

Thời gian 3:30 chiều ngày 08/09/08

Địa điểm: Văn phòng Du học SET, 115 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, Tp. HCM

Xem thêm trang web của trường BMHS

Đóng