1

Trường ACL 11g sáng 10/09

Gửi Email bài này

Buổi gặp gỡ trực tiếp với đại diện trường ACL ông Dary Milani.

Giới thiệu các chương trình Anh ngữ chuyển tiếp lên các Đại học của Úc.

Thời gian: 11g sáng ngày 10/09

Địa điểm: Văn phòng Du học SET, 115 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, Tp. HCM.

Đóng