1

*Tóm lượt dạng câu hỏi đề thi Writing mới nhất * đầu năm 2012

Gửi Email bài này

Mời các bạn cùng tham khảo và thử sức với toipc Writing mới nhất

(Cám ơn bạn M. đã chia sẻ thông tin với các bạn học viên)

 

 Dạng thức Writing tháng 2/2012

Some people believe that the young people should follow traditional society.

Others, however, think that they should be free to become an individual.

Discuss both view and give yours.


Luyện thi IELTS tại SET Education, tham khảo Lịch chiêu sinh tại đâyĐóng