Tiếng ‘bố đẻ’ – Tiếng ‘mẹ đẻ’

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 26/10/2009. Đăng trong Thông tin Anh ngữ. Lượt xem : 9770