Thông báo nhận kết quả thi thử IELTS tại SET

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 14/02/2012. Đăng trong Lịch thi IELTS. Lượt xem : 6306    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.