1

Thông báo nhận kết quả thi thử IELTS tại SET

Gửi Email bài này

(Hình chụp ngày thi thử IELTS tại Du Học SET)

Đợt thi thử vừa diễn ra vào Thứ 7, ngày 11/02/2012 tại Du Học SET. Bài thi của các bạn đã được gửi sang hội đồng chấm thi IELTS tại Anh để chấm và dự kiến ngày 25/02/2012 có kết quả.

Vui lòng liên hệ bộ phận Anh văn của Du học SET hoặc truy cập trên website www.set-edu.com để nhận kết quả. 

Đóng