Thông báo ngày kết thúc nộp đơn xin học bổng của Deakin University.

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 24/09/2008. Đăng trong Học bổng du học Úc. Lượt xem : 7293

Học bổng này được trao hàng năm cho cả năm học cho cấp đại học và sau đại học, và được tính vào các quý 1, 2, 3 của năm 2009. Đối với sinh viên theo học tại Warrnambool Campus, học bổng được trao trị giá A$8,000, đối với sinh viên theo học tại Geelong Campus tại Waurn Ponds và Geelong Waterfrtont Campus , học bổng được trao trị giá A$5,000, đối với sinh viên theo học tại Deakin Melbourne Campus tại Burwood, học bổng được trao trị giá A$3,000.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.