1

Thông báo ngày kết thúc nộp đơn xin học bổng của Deakin University.

Gửi Email bài này

Học bổng này được trao hàng năm cho cả năm học cho cấp đại học và sau đại học, và được tính vào các quý 1, 2, 3 của năm 2009. Đối với sinh viên theo học tại Warrnambool Campus, học bổng được trao trị giá A$8,000, đối với sinh viên theo học tại Geelong Campus tại Waurn Ponds và Geelong Waterfrtont Campus , học bổng được trao trị giá A$5,000, đối với sinh viên theo học tại Deakin Melbourne Campus tại Burwood, học bổng được trao trị giá A$3,000.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Đóng