THÊM TIN – Bài về chính sách nhập cư mới của Úc

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 21/05/2010. Đăng trong Thông tin Du học. Lượt xem : 7570

Chris-Evans

Bộ trưởng Di trú Úc Chris Evans công bố danh sách mới về các ngành nghề được xét định cư tại Úc (AAP: Alan Porritt, file photo)


Danh sách các ngành nghề được xét định cư tại Úc do tổ chức Skills Australia đệ trình được Chính phủ Úc thông qua đã đặt dấu chấm hết cho những người nhập cư vào Úc bằng cách theo học các khóa dạy nghề ngắn hạn như nấu ăn hoặc cắt tóc, sau đó xin định cư dài hạn theo diện tay nghề.

Bộ trưởng Di trú Chris Evans cho biết danh sách này dựa trên các phân tích có tính khoa học về các ngành nghề mà nước Úc đang cần. Danh sách các ngành nghề nhập cư sẽ định hướng cho chương trình nhập cư theo diện tay nghề độc lập, theo đó Úc sẽ chỉ cho phép định cư dài hạn đối với những người thuộc các ngành nghề đang thiếu nhân lực. Chính sách trước đây tạo ra những ràng buộc không nên có giữa giáo dục và di trú.

Ông Chris Evans cũng cho rằng, danh sách trước đây quy định các ngành nghề xét định cư tại Úc được ban hành không dựa trên nhu cầu dài hạn về nhân lực mà do các nhóm lợi ích vận động hành lang để đưa các ngành nghề vào. Danh sách lần này là một phần độc lập trong bản nghiên cứu được thực hiện bởi tổ chức Skills Australia. Nghiên cứu này hướng trọng tâm vào việc phát triển các nền tảng kỹ năng, đồng thời kết hợp với những nỗ lực gần đây của ngành giáo dục để đưa ra một danh sách xác định những người có thể được xét định cư dài hạn tại Úc theo diện tay nghề độc lập.

Thay đổi trong chính sách lần này thể hiện ở việc thắt chặt hơn quy định về trình độ. Có đến hơn 200 danh mục nghề nghiệp được cắt giảm, điểm quan trọng là các ngành nghề đòi hỏi trình độ thấp như nấu ăn và cắt tóc sẽ bị hạn chế khi mà hiện nay việc đào tạo hướng nghiệp cho những ngành này đang tăng trưởng đáng kể. Bên cạnh đó, danh sách mới sẽ ưu tiên cho các ngành nghề khác như bác sĩ, y tá và kỹ sư.

Theo Bộ trưởng Di trú Chris Evans, chương trình nhập cư thời gian qua bị định hướng bởi hệ thống giáo dục chứ không phải bởi nhu cầu về nguồn nhân lực. Chính vì vậy, các cơ sở giáo dục và đào tạo tại Úc đã tiếp cận với học sinh quốc tế bằng cách đưa thông tin về các khóa học dạy nghề của mình như là một cách để xin định cư tại Úc. Chính sách mới sẽ đảm bảo rằng những người được cho phép định cư sẽ có nghề nghiệp mà Úc đang cần, có trình độ tiếng Anh tương xứng và có khả năng tìm được công việc trong lĩnh vực nghề nghiệp đó.

Giáo dục đào tạo là một trong những ngành sinh lợi lớn cho nước Úc và những thay đổi trong chính sách nhập cư có thể sẽ ít nhiều gây thiệt hại cho ngành này. Tuy vậy, Bô trưởng Chris Evans cũng đưa ra quan điểm rằng, những người muốn đến Úc học tập sẽ vẫn được chào đón, riêng những ai muốn định cư dài hạn nhất thiết phải được xem xét xem kỹ năng tay nghề của họ có thuộc nhóm ngành nghề mà nước Úc đang có nhu cầu hay không.

Các trường hợp đang trong giai đoạn chuyển tiếp

Để hạn chế các trường hợp sinh viên hiện đang theo học hay đã tốt nghiệp và trong quá trình nộp đơn xin định cư dài hạn tại Úc phải chịu thiệt thòi do quá trình thay đổi quy định, Bộ Di trú cũng có quy định miễn áp dụng danh sách các ngành nghề được phép xin nhập cư mới cho các trường hợp:

• Đã được cấp hoặc đang chờ xét duyệt để lấy visa tốt nghiệp diện tay nghề (skilled graduate 485) trước ngày 08/02/2010 nếu họ nộp hồ sơ xin định cư lâu dài hoặc ngắn hạn theo diện tay nghề trước ngày 21/12/2012.
• Các trường hợp đang chờ xét duyệt hồ sơ xin định cư theo diện tay nghề tính đến ngày 17/4/2010.
• Sinh viên quốc tế được cấp visa để theo học bậc cao đẳng hướng nghiệp (572), đại học (573) hoặc sau đại học (574) trước ngày 08/02/2010 và sẽ nộp hồ sơ xin cấp visa tốt nghiệp diện tay nghề (skilled graduate 485) trước ngày 31/12/2012.

Nguồn Bay Vut    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.