Thêm một ví dụ về hiện tượng ảnh gây sốt không cần lý do

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 12/04/2012. Đăng trong Giải trí. Lượt xem : 3557    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.