1

Thế giới kì diệu trong… lõi cuộn giấy vệ sinh

Gửi Email bài này

Elias Annastassia, một nghệ sỹ người Pháp, đã dùng những ống giấy vệ sinh bỏ đi để sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật sinh động, có hồn và lôi cuốn người xem.

Annastassia cho biết “Một ngày tôi nhìn vào những lõi cuộn giấy vệ sinh bỏ không và tự hỏi xem mình có thể làm gì với nó”. Từ đó, những tác phẩm trong lõi cuộn giấy vệ sinh của cô ra đời.

Annastassia đã cắt những mẩu giấy nhỏ có màu sắc, chất liệu giống lõi cuộn giấy vệ sinh, tạo hình cho chúng và sử dụng nhíp để gắn vào bên trong ống giấy vệ sinh. Mỗi tác phẩm chỉ tiêu tốn của Annastassia vài giờ để hoàn thành. Dưới đây là những tác phẩm của Annastassia.

Toàn cảnh tác phẩm của Elias Annastassia.
Trong hiệu cắt tóc
Xích đu
Tuần lộc
Con cú
Đấm bốc
Sửa nhà
Câu cá
Bóng đá
Điệu Tango
Chợ
Hươu cao cổ
Theo UF

Đóng