1

Thăm mái ấm tình thương chùa Bình An

Gửi Email bài này

Một chuyến thăm mái ấm tình thương tại Chùa Bình An của nhân viên SET Education tại HCM. Nơi có hơn 80 cụ già và 25 trẻ em bị bỏ rơi không nơi nương tựa.

{phocagallery view=category|categoryid=16|limitstart=0|limitcount=40}

Và còn nhiều hình ảnh khác, click vào hình để xem tiếp...

Đóng