[HOT] Tăng thời gian Visa 485 cho các nhóm ngành tiềm năng

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 22/02/2023. Đăng trong Điểm tin. Lượt xem : 1580

Visa 485, hay còn được gọi là Temporary Graduate Visa, là một dạng thị thực tạm thời được cấp cho các bạn sinh viên tốt nghiệp từ những cơ sở Giáo dục và Đào tạo chính quy tại Úc. Mới đây, Bộ Giáo dục đã công bố danh sách các nhóm ngành có thể xét tăng thời gian của Visa 485 sau khi tốt nghiệp.

Cập nhật Visa 485 SET Ảnh10

Để đáp ứng nhu cầu thiếu hụt lao động của một số nhóm ngành hiện đang khát nhân lực tại Úc, thời gian Visa 485 dành cho sinh viên tốt nghiệp các hệ này sẽ được tăng lên:

  • Bằng Cử nhân (Bachelor): từ 2 – 4 năm.
  • Bằng Thạc sĩ (Master): từ 3 – 5 năm.
  • Bằng tiến sĩ/nghiên cứu sinh (PhD): từ 4 – 6 năm

Danh sách các khóa học đầy đủ hơn sẽ được Bộ Giáo dục công bố trước ngày 01/07/2023.

Danh sách các nghề được ưu tiên

1. Các nghề thiếu hụt nhân lực ở mức độ cao

Geotechnical Engineer
Mining Engineer (excluding Petroleum)
Petroleum Engineer
Metallurgist
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher
Midwife
Nurse Practitioner
Registered Nurse (Aged Care)
Registered Nurse (Child and Family Health)
Registered Nurse (Community Health)
Registered Nurse (Critical Care and Emergency)
Registered Nurse (Developmental Disability)
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)
Registered Nurse (Medical)
Registered Nurse (Medical Practice)
Registered Nurse (Mental Health)
Registered Nurse (Perioperative)
Registered Nurse (Surgical)
Registered Nurse (Paediatrics)
Registered Nurses nec
Systems Analyst
Multimedia Specialist
Web Developer
Analyst Programmer
Developer Programmer
Software Engineer
Software Tester
Penetration Tester
Software and Applications Programmers nec
Database Administrator
Cyber Governance Risk and Compliance Specialist
Cyber Security Advice and Assessment Specialist
Cyber Security Analyst
Cyber Security Architect
Cyber Security Operations Coordinator
Computer Network and Systems Engineer
Network Administrator
Network Analyst
ICT Quality Assurance Engineer
ICT Systems Test Engineer

2. Các nghề thiếu hụt nhân lực ở mức độ trung bình

Apiarist
Construction Project Manager
Project Builder
Engineering Manager
Sales Representative (Industrial Products)
Chemical Engineer
Materials Engineer
Civil Engineer
Quantity Surveyor
Structural Engineer
Transport Engineer
Electrical Engineer
Environmental Engineer
Engineering Professionals nec
Agricultural Consultant
Agricultural Research Scientist
Agronomist
Food Technologist
Veterinarian
Primary School Teacher
Secondary School Teacher
Special Needs Teacher
Teacher of the Hearing Impaired
Teacher of the Sight Impaired
Special Education Teachers nec
Vocational Education Teacher / Polytechnic Teacher
Medical Diagnostic Radiographer
Medical Radiation Therapist
Sonographer
Optometrist
Hospital Pharmacist
Retail Pharmacist
Orthotist or Prosthetist
Health Diagnostic and Promotion Professionals nec
Dentist
Occupational Therapist
Physiotherapist
Podiatrist
Speech Pathologist / Speech Language Therapist
General Practitioner
Resident Medical Officer
Specialist Physician (General Medicine)
Cardiologist
Clinical Haematologist
Medical Oncologist
Endocrinologist
Gastroenterologist
Intensive Care Specialist
Neurologist
Paediatrician
Renal Medicine Specialist
Rheumatologist
Thoracic Medicine Specialist
Specialist Physicians nec
Psychiatrist
Surgeon (General)
Cardiothoracic Surgeon
Neurosurgeon
Orthopaedic Surgeon
Otorhinolaryngologist
Paediatric Surgeon
Plastic and Reconstructive Surgeon
Urologist
Vascular Surgeon
Dermatologist
Emergency Medicine Specialist
Obstetrician and Gynaecologist
Ophthalmologist
Pathologist
Diagnostic and Interventional Radiologist
Medical Practitioners nec
Nurse Researcher
ICT Business Analyst
Cyber Security Engineer
Devops Engineer
Clinical Psychologist
Educational Psychologist
Organisational Psychologist
Psychologists nec
Dental Hygienist
Dental Therapist

Danh sách các nhóm ngành được ưu tiên

1. Medical and Nursing

1.1. Nhóm ngành Medical Professionals

Bachelor of Psychological Science
Bachelor of Psychological Science (Honours)
Bachelor of Health Science
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
Bachelor of Medical Laboratory Science
Bachelor of Applied Science (Diagnostic Radiography)
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Honours)
Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging)
Bachelor of Health Sciences
Bachelor of Radiography and Medical Imaging (Honours)
Bachelor of Medical Imaging (Honours)
Bachelor of Medical Science Bachelor of Medical Studies
Bachelor of Clinical Sciences/Doctor of Medicine

Master of Speech Pathology
Master of Clinical Psychology
Master of Diagnostic Radiography
Master of Applied Behaviour Analysis
Master of Applied Psychology
Master of Leadership and Management in Health Care
Master of Audiology Studies
Master of Research (Medicine and Health Sciences)
Master of Clinical Embryology
Master of Philosophy (Medicine and Health)
Master of Business Psychology
Master of Psychology
Master of Professional Psychology
Master of Counselling and Psychotherapy

1.2. Nhóm ngành Nursing and Medical Technicians

Bachelor of Nursing
Bachelor of Science (Nursing)
Bachelor of Nursing (Pre-Registration)
Bachelor of Health Science
Bachelor of Nursing Science
Bachelor of Health Sciences
Bachelor of Nursing (Enrolled Nurses)
Bachelor of Nursing (Graduate Entry)
Bachelor of Health Science (Clinical Nutrition)
Bachelor of Nutrition Science
Bachelor of Nursing Science: Graduate Entry
Bachelor of Exercise and Sport Science
Bachelor of Health and Community Services
Bachelor of Health and Medical Sciences
Bachelor of Nursing (Advanced Studies)
Bachelor of Sport and Exercise Science
Bachelor of Public Health
Bachelor of Applied Public Health
Bachelor of Nursing – Enrolled Nurse to Registered Nurse Pathway
Bachelor of Dermal Sciences

Master of Public Health
Master of Public Health Advanced
Master of Nursing Practice
Master of Nursing
Master of Nursing Practice (Pre-registration)
Master of Nursing International
Master of Laboratory Medicine
Master of Nursing Practice (Preregistration)
Master of Global Public Health
Master of Nursing (Graduate Entry)
Master of Health Science
Masters of Public Health Extension
Master of Nursing Science
Master of Biomedical and Health Science
Master of Nutrition and Population Health
Master of Health and Human Services Management
Master of Health Management
Master of Nursing Studies
Master of Dietetics
Master of Nursing (Professional Studies)

2. Professional Health

2.1. Nhóm ngành Dentistry

Bachelor of Dental Science (Honours)
Bachelor of Dental Surgery
Bachelor of Dental Health Science
Bachelor of Dental Science
Bachelor of Oral Health
Bachelor of Dental Prosthetics
Bachelor of Oral Health Therapy
Bachelor of Oral Health (Therapy and Hygiene)
Bachelor of Dental Technology
Bachelor of Dental Technology/Bachelor of Dental Prosthetics
Bachelor of Dental Hygiene
Bachelor of Science (Oral Health Therapy)

Master of Dentistry
Master of Dental Public and Primary Health
Master of Clinical Dentistry

2.2. Nhóm ngành Nursing and Medical Technicians

Bachelor of Nursing
Bachelor of Science (Nursing)
Bachelor of Nursing (Pre-Registration)
Bachelor of Health Science
Bachelor of Nursing Science
Bachelor of Health Sciences
Bachelor of Nursing (Enrolled Nurses)
Bachelor of Nursing (Graduate Entry)
Bachelor of Health Science (Clinical Nutrition)
Bachelor of Nutrition Science
Bachelor of Nursing Science: Graduate Entry
Bachelor of Exercise and Sport Science
Bachelor of Health and Community Services
Bachelor of Health and Medical Sciences
Bachelor of Nursing (Advanced Studies)
Bachelor of Sport and Exercise Science
Bachelor of Public Health
Bachelor of Applied Public Health
Bachelor of Nursing – Enrolled Nurse to Registered Nurse Pathway
Bachelor of Dermal Sciences

Master of Public Health
Master of Public Health Advanced
Master of Nursing Practice
Master of Nursing
Master of Nursing Practice (Pre-registration)
Master of Nursing International
Master of Laboratory Medicine
Master of Nursing Practice (Preregistration)
Master of Global Public Health
Master of Nursing (Graduate Entry)
Master of Health Science
Masters of Public Health Extension
Master of Nursing Science
Master of Biomedical and Health Science
Master of Nutrition and Population Health
Master of Health and Human Services Management
Master of Health Management
Master of Nursing Studies
Master of Dietetics
Master of Nursing (Professional Studies)

3. Professional Health

3.1. Nhóm ngành Dentistry

Bachelor of Dental Science (Honours)
Bachelor of Dental Surgery
Bachelor of Dental Health Science
Bachelor of Dental Science
Bachelor of Oral Health
Bachelor of Dental Prosthetics
Bachelor of Oral Health Therapy
Bachelor of Oral Health (Therapy and Hygiene)
Bachelor of Dental Technology
Bachelor of Dental Technology/Bachelor of Dental Prosthetics
Bachelor of Dental Hygiene
Bachelor of Science (Oral Health Therapy)

Master of Dentistry
Master of Dental Public and Primary Health
Master of Clinical Dentistry

3.2. Nhóm ngành Veterinarian

Bachelor of Veterinary Science (Honours)
Bachelor of Science/Bachelor of Advanced Studies (Animal and Veterinary Bioscience)
Bachelor of Veterinary Technology
Bachelor of Animal and Veterinary Biosciences
Bachelor of Veterinary Science
Bachelor of Animal and Veterinary Bioscience
Bachelor of Veterinary Nursing
Bachelor of Science (Animal Health Major)
Bachelor of Veterinary Biology/Doctor of Veterinary Medicine
Bachelor of Science / Doctor of Veterinary Medicine

Master of Philosophy (Veterinary Science)
Master of Tropical Veterinary Science

Cùng nhiều nhóm ngành hấp dẫn khác như Diagnostic, Allied Health, Teaching, Engineering, ICT, Agriculture.

Để kiểm tra xem chương trình học hoặc ngành học của bạn có đủ điều kiện định cư tại Úc hay chưa, đừng ngần ngại liên lạc với SET ngay tại phần CHATBOX hoặc liên hệ theo số hotline 0909 809 115 để được tư vấn thêm bạn nhé!

Nguồn bài viết

Bài viết liên quan    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.