Tặng laptop, ĐTDĐ khi ghi danh tại Sydney College of English (SCE).

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 03/09/2008. Đăng trong Học bổng du học Úc. Lượt xem : 9675

Chương trình này áp dụng cho 100 học sinh đầu tiên đăng kí khóa học toàn thời gian (20 tiếng/tuần hoặc nhiều hơn) trong 4 tuần hay 12 tuần.

Chương trình này có thể không đi kèm với các chương trình khác của SCE.

Mẫu ghi danh tại SCE được post tại:

[http://rs6.net/tn.jsp?e=001UZm6Ex9MOohIoL8JD2B0jbuPnSiIwc3HFWz6dgI_4az1dWwKeJAVxBBE2a4SBiuHHmztIyD_rCF2QRZjFWHi9eWXPobpUcOFmh4WUfFGZKIBstjrY_MxXKnxZw8lECxWFj0gVTM2M9feFOszlsnj3Q==],

Học phí của SCE được post tại:

www.sce.edu.au/fee.html.    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.