1

Tặng laptop, ĐTDĐ khi ghi danh tại Sydney College of English (SCE).

Gửi Email bài này

Chương trình này áp dụng cho 100 học sinh đầu tiên đăng kí khóa học toàn thời gian (20 tiếng/tuần hoặc nhiều hơn) trong 4 tuần hay 12 tuần.

Chương trình này có thể không đi kèm với các chương trình khác của SCE.

Mẫu ghi danh tại SCE được post tại:

[http://rs6.net/tn.jsp?e=001UZm6Ex9MOohIoL8JD2B0jbuPnSiIwc3HFWz6dgI_4az1dWwKeJAVxBBE2a4SBiuHHmztIyD_rCF2QRZjFWHi9eWXPobpUcOFmh4WUfFGZKIBstjrY_MxXKnxZw8lECxWFj0gVTM2M9feFOszlsnj3Q==],

Học phí của SCE được post tại:

www.sce.edu.au/fee.html.

Đóng