Tag Archives: tinuc

Cập nhật tin Úc cuối năm 2023 – bạn cần lưu ý!

Được viết bởi Nguyễn Hoài Linh. Đăng ngày 26/12/2023. Đăng trong Tin tức. Lượt xem : 571
Chỉ đạo mới của bộ trưởng về ưu tiên đơn xin thị thực, chính phủ đã tạo ra một hệ thống gọi là “Evidence Level”. Mỗi trường hoặc tổ chức giáo dục trong danh sách đăng ký CRICOS sẽ được gán một cấp độ bằng chứng tương ứng. Hệ thống này giúp quyết định xem những đơn xin visa từ sinh viên quốc tế muốn học ở Úc sẽ được xử lý ưu tiên theo trình tự nào.
Đọc tiếp