Tag Archives: Privacy

Chính sách bảo mật thông tin

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 02/03/2021. Đăng trong Chính sách. Lượt xem : 3514
DU HỌC SET xin cam đoan sẽ bảo vệ tuyệt đối những thông tin cá nhân của người sử dụng website. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết và liên quan đến việc tư vấn, thực hiện giao dịch làm hồ sơ hoặc cung cấp các dịch vụ khác theo yêu cầu...
Đọc tiếp