Sydney đưa vào khai thác tuyến tàu điện ngầm không người lái vào tháng 5/2019

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 14/05/2019. Đăng trong Điểm tin. Lượt xem : 1431

Chính phủ Bang New South Wales cho biết mỗi xe lửa có 6 toa, 378 chỗ ngồi và 774 chỗ đứng.

sydney metro new 3

Giám đốc điều hành Sydney Metro, ông Jon Lamonte, cho biết cứ mỗi 4 phút sẽ có một chuyến tàu. Các nhân viên điều khiển sẽ theo dõi toàn bộ hệ thống, và được hỗ trợ bởi 1,000 camera được đặt tại 13 ga và dọc theo đường ray, cũng như 38 camera trên mỗi chuyến tàu. Khi vận hành, thời gian ước tính hành khách đi từ ga Tallawong tại Rouse Hill đến Chatswood là 37 phút.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Du học SET sưu tầm và tổng hợp)