Steve Jobs từ chức đã chấm dứt một “kỷ nguyên thần kỳ” của công nghệ

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 01/09/2011. Đăng trong Chia sẻ. Lượt xem : 3996    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.