1

Số lượng học bổng không hạn chế dành riêng cho học sinh Việt Nam

Gửi Email bài này

Học bổng đặc biệt dành riêng cho học sinh Việt Nam

Các suất học bổng không hạn chế như sau:

- 55% học phí anh văn khi đăng ký học 12 tuần hoặc hơn

- $3,300 cho chuơng trình Foundation Studies programs 2 session

- $4,500 cho chuơng trình Foundation Studies programs 3 session

- $3,300 cho chuơng trình Diploma (Business, Information Technology) 3 session

- $3,600 cho chuơng trình Diploma (Business, Information Technology) 2 session

Khuôn viên trường đại học Wollongong

Điều kiện áp dụng:

  • Dành cho tất cả học sinh Việt Nam hiện đang học tập hoặc làm việc tại Việt Nam (không dành cho du học sinh đang học tập tại nước ngoài)
  • Học viên đăng ký học tại cao đẳng Wollongong College Australia (WCA) - trường cao đẳng thuộc quản lý của đại học University of Wollongong, nhận được thư offer từ 01/03/2011 đến 04/08/2011
  • Đơn đăng ký học bổng phải được gửi đến trường ít nhất 1 tháng trước ngày nhập học
  • Thông tin chi tiết: http://wca.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@wca/documents/doc/uow096451.pdf
  • Số lượng học bổng không hạn chế

Tham gia hội thảo để biết thêm chi tiết và được xem xét học bổng

Thời gian: 03:30pm, thứ 2, 16/05/2011

Địa điểm: Du Học SET

115 Đặng Dung, phường Tân Định, Quận 1, tp HCM

Điện thoại: 08 3848 4433

(vui lòng liên hệ đăng ký tham dự qua điện thoại hoặc đăng ký tại đây)

Liên hệ Du Học SET để được tư vấn và làm hồ sơ hoàn toàn miễn phí.

Đóng