Singapore: phòng cho thuê long/ short term ở gần Paya Lebar MRT

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 30/09/2010. Đăng trong Tìm chỗ trọ. Lượt xem : 9032    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.