SET has grown into a network of 05 offices

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 29/04/2009. Đăng trong Giới thiệu. Lượt xem : 35763

The Sydney office will be launched on the 2 May 2009 and managed by Ms. Tran Thi Phuong Binh, Counselling Manager under the following missions:

  1. Increase recruitment for Australian institutions focusing on Vietnamese communities
  2. Provide on-the-spot support for SET students in such fields as: extending visa services, post service support , counsellings and trouble shootings.
  3. Enhance communications with institutions regarding marketing, admissions and recruitment
  4. Conduct marketing activities in Australia for SET Vietnam
  5. Commit more deeply in recruiting for Australia as SET Primary destination
  6. Cooperate closely with SET students and agent networks all over Australia

 

Currently , SET EDUCATION have 05 offices in operation namely:

01. SET HEAD OFFICE:

 115 Dang Dung Street, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Key person:  Mr. Pham Hong Hac – Deputy Director

Email: hac.pham@set-edu.com

02. Hanoi Office:

Level 5, ACB Building,100 Tran Dai Nghia Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Tel:      +84 4 2246 3153

Fax:     +84 4 6270 2511

Key person:  Mr. Do Quoc Chinh – Manager
Email: chinh.do@set-edu.com

03. SET Representative Office – Chinatown HCMC – Vietnam

134 Chau Van Liem Street, Ward 11, District 5, HCMC, Vietnam

Tel:   +84 8  3859 0473

Fax:  +84 8  3859 4822

Key Contact: Mr Nam Nguyen – +84 918 118 119

04. SET Representative Office  Camau Province – Vietnam

 85/1A Phan Ngoc Hien Street, Ward 4, Camau City, Vietnam

Tel:      +84 780 383 1167

Key Contact: Mr Nam Nguyen – +84 918 118 119

05. Sydney Office: SET EDUCATION PTY LTD

Suite 3, 2nd Floor, 300 Chapel Rd South, Bankstown NSW 2200, Australia

Phone: +61 2 9299 1133

Key contact: Ms. Tran Thi Phuong Binh – Director

Mobile phone: 0447788095

Email: binh.tran@set-edu.com    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.