Series1 – Bài 5: Mô tả sự vật và con người

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 23/10/2009. Đăng trong Australian English. Lượt xem : 10349