1

Series1 – Bài 5: Mô tả sự vật và con người

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 5: describing things (mô tả vật)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Lawrie Bruce muốn tìm hiểu ý kiến của người mua hàng về một siêu thị mới được khánh thành. Anh phỏng vấn ba người mua hàng.

Dialogue 1:

LAWRIE:                 What's the new supermarket like?

SHOPPER 1:           Big.

SHOPPER 2:           It's good.

SHOPPER 3:           Marvellous. It's cheap. It's very cheap.

Cũng câu hỏi ấy, Lawrie phỏng vấn thêm ba khách hàng nữa…

Dialogue 2:

LAWRIE:                 What's the new supermarket like?

SHOPPER 4:           It's large.

SHOPPER 5:           Spacious.

SHOPPER 6:           It's very modern.

Sau đó Lawrie nói chuyện với ông Giám đốc siêu thị. Trong bài học qua Đài, bài hội thoại được chia thành từng phần nhỏ.

Dialogue 3:

LAWRIE:                 Alan*, tell me more about the new supermarket.

(*Alan là tên gọi của ông Giám đốc. Đây là cách gọi thân mật.)

MANAGER:             Well, it's bigger than the old one, of course. It's 3,000 square metres.

LAWRIE:                 What about the old one?

MANAGER:             Oh, it was about 1,500 square metres. This one's twice as big.

LAWRIE:                 Is it cheaper than the old one?

MANAGER:                       Oh, yes, it's cheaper and better. And it's more modern…and more convenient than the old one.

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

Supermarket                     Siêu thị

[ 'su'pəma:kət ]

Convenient                       Thuận tiện, tiện lợi 

[ kən'vi:ni:ənt ]

Good-looking                     Đẹp, đẹp trai 

[ gud'lukiŋ ]

Marvellous                        Kỳ diệu, tuyệt diệu 

[ 'ma:vələs ]

Spacious                          Rộng lớn, rộng rãi 

[ 'speiʃəs ]

He's dark and slim                                        Anh ấy có bộ tóc màu đen và dáng người mảnh khảnh. 

[ hi:z da:k_ən 'slim ]

It's better/bigger than the old one              Nó tốt hơn/to hơn cái cũ. 

[ its 'betə/ 'bigə ðən ði:_'əuld wʌn ]

It's more modern than the old one             Nó hiện đại hơn cái cũ. 

[ its 'mə: 'mɔdən ðən ði:_'əuld wʌn ]

It's twice as big                                              Nó lớn gấp đôi. 

[ its 'twais_əz 'big ]

It's 3,000 square metres                             Siêu thị có tổng diện tích 3.000 mét vuông. 

[ its 'θri: 'θauzənd 'skwɛə 'mi:təz ]

She's got fair hair and blue eyes              Chị ấy có bộ tóc vàng hoe và đôi mắt xanh. 

[ ʃi:z gɔt 'fɛə 'hɛər_ən 'blu:_'aiz ]

Tell me more about it                                  Hãy kể cho tôi nghe thêm về… 

[ 'tel mi: mɔ:r_əbaut ət ]

What's it/he/she like?                                 Cái/anh/chị ấy như thế nào? 

[ wɔts_ət(h)i:/ʃi: 'laik ]

What about the old one?                           Thế còn siêu thị cũ thì sao? 

[ 'wɔt_əbaut ði_əuld wʌn ]

What does he/she look like?                    Anh/chị ấy trông như thế nào? 

[ 'wɔt_dəz (h)i:/ʃi: 'luk laik ]

 


Part 3 - LESSON (bài học)

          1. Describing things (mô tả vật)

Khi đề nghị ai đó mô tả vật gì, chúng ta dùng từ like. Câu trả lời thường là : It's + adjective (tính từ ); hoặc chỉ có adjective.

Examples:

What's it (the new supermarket) like?                 It's big.

                                                                                        • Big.

Bạn cũng có thể dùng mẫu câu sau:

Tell me about the new supermarket.                   It's big.

                                                                                       • Big.

          2. Describing people (mô tả người)

Có hai cách hỏi với từ like.

What's Lawrie like?

Khi hỏi câu này, thường người hỏi muốn biết về bản chất con người được hỏi; thế nhưng đôi khi nó cũng được dùng để hỏi về hình dáng của người được hỏi.

What does Lawrie LOOK like?

Mẫu câu này chỉ dùng để hỏi về hình dáng của ngườûi được hỏi - tức là hình dáng, diện mạo của Lawrie.

Chú ý: các động từ có thể dùng thay thế trong mẫu câu này:

What does it SOUND like?   […'saund laik ]

What does it FEEL like?      […'fi:l laik ]

What does it TASTE like?   […'teist laik ]

3. Comparing (so sánh)

It's bigger than the old one.

It's cheaper than the old one.

It's more modern than the old one.

It's more convenient than the old one

It's better* than the old one.

*Better, tính từ so sánh hơn của tính từ good. Cấp tuyệt đối là best.

It's twice AS big AS the old one.

It's three time AS big AS the old one.

Những ví dụ trên chỉ nói về so sánh. Nếu các bạn muốn biết chi tiết hơn, đề nghị xem sách ngữ pháp tiếng Anh.

Chú ý : The old one.

Từ  one ở đây có nghĩa chỉ siêu thị cũ. Trong tiếng Anh, từ one được dùng như một đại từ thay thế cho một danh từ, khi danh từ đó được nhắc tới lần thứ hai.

Examples:

The new supermarket is big.

The old one was small.

 


Part 4 - PRONUNCIATION (cách phát âm)

Chú ý: cách viết tắt 's chỉ hai tình huống khác nhau.

She's nice là đọc tắt của She is nice

She's got fair hair là đọc tắt của She has got fair hair

Khi nghe hai câu so sánh sau đây:

It's bigger than the old one.

It's cheaper than the old one

Xin các bạn lưu ý , các từ bigger cheaper đều có hai âm tiết. Trọng âm của từ rơi vào âm tiết thứ nhất, bởi vậy nó được đọc to và rõ hơn âm kia.

Các bạn tập đọc:

Bigger [ 'bigə ]

Cheaper [ 'tʃi:pə ]

Xin các bạn lưu ý , từ than ở trong câu so sánh vì không được nhấn âm nên nó được đọc tắt là [ðn]

Các bạn luyện đọc hai câu trên và khi đọc xin các bạn chú ý tới các âm tiết được nhấn.

• [ its 'bigə ðn ði 'əuld 'wʌn ]

• [ its 'tʃi:pə ðn ði 'əuld 'wʌn ]

Các bạn tập đọc tiếp hai câu sau:

It's more modern than the old one.

[ its 'mɔə 'mɔdə:n ðn ði 'əuld 'wʌn ]

It's more convenient than the old one.

[ its 'mɔə kən'vi:njənt ðn ði 'əuld 'wʌn ]

Xin các bạn lưu ý , từ convenient có ba âm tiết và trọng âm của từ rơi vào âm tiết thứ hai.

Hai câu hỏi sau đây nghe tưởng gần như giống nhau khi chúng được đọc nhanh. Xin các bạn lưu ý sự khác nhau:

What's_he like?                                    What's_she like?

           [s]                                                               [ ʃ ]

Bài học qua Đài gồm những nội dung sau:

1. Siêu thị : Cửa hàng to, rộng ở trong nhà, bán đủ các loại thức ăn và các loại hàng hoá khác. Phương thức bán hàng là tự phục vụ. Sau khi tự chọn các mặt hàng muốn mua, khách hàng ra trả tiền tại quầy ở lối ra.

2. June và Lawrie: hai người nói về đặc điểm của nhau. Qua bài hội thoại giữa hai người, các bạn hiểu rõ họ như thế nào.

3. Sự khác nhau giữa hai tính từ high tall. Tall thường dùng để tả chiều cao của người, còn high dùng để tả chiều cao của vật (như ngôi nhà, nhà tầng, núi v.v..)

4. Từ good có nghĩa khác nhau theo từng văn cảnh. Ví dụ :

The supermarket's good (I like this supermarket, the place is nice)

The child's good (The child behaves well)

Good! I've finished (I'm so happy because I've finished what I was doing)

Have a good day (You are wishing someone a happy and enjoyable day)

 


Part 5 - PRACTICE (luyện tập)

Điền vào chỗ trống một trong các từ sau. Mỗi từ chỉ được dùng một lần.

CHEAP CONVENIENT FAIR BLUE TWICE SLIM

1. The new supermarket is ……… as big as the old one.

2. Lawrie is dark and ……

3. June has ……. hair and …….. eyes.

4. The new supermarket is more .…………….. than the old one.

5. It's very .............. too

Xin xem lời giải ở cuối Bài 8

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 5

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

 

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess}

Đóng