1

Series1 – Bài 26: Ôn tập toàn bộ Loạt 1

Gửi Email bài này

EVERYDAY ENGLISH FROM AUSTRALIA – Series 1

TIẾNG ANH THÔNG DỤNG Ở AUSTRALIA – Loạt 1

Bài 26: revision (ôn tập)

{rokaccess guest} Đăng ký thành viên để xem nội dung chi tiết {/rokaccess} {rokaccess !guest} 

Part 1 - THE DIALOGUE (đối thoại)

Sau lễ cưới, Lisa and Scott mời khách tới dự buổi liên hoan mừng ngày hôn lễ. Đây là bài hội thoại giữa Lawrie và cô dâu chú rể trong bữa tiệc.

LAWRIE:      Lisa, Scott… Could I have a word with you both?

SCOTT:        Sure…

LAWRIE:      First, congratulations!

LISA:            Thanks.

LAWRIE:      Well, I think everyone enjoyed themselves…

LISA:            We did!

LAWRIE:      What about your honeymoon? Can you tell us where you're going?

SCOTT:        Ah… that's a secret.

LISA:            We'll send you a card.

LAWRIE:      Thanks. What time will you be leaving?

SCOTT:        About seven o'clock.

LISA:            What time is it now?

LAWRIE:      It's a quarter to seven.

LISA:            Oh… come on, Scott… we'd better go and change.

SCOTT:        Right. Sure.

LAWRIE:      OK… Well, good luck!

LISA & SCOTT:      Thanks, Lawrie.

 


Part 2 - VOCABULARY (từ vựng)

a card                                bưu thiếp 

[ ka:d ]

a honeymoon                  tuần trăng mật 

[ 'hʌni:mu:n ]

people you know             những người mà bạn quen biết 

[ 'pi:pəl ju: 'n əu ]

a secret                             điều bí mật

[ 'si:krət ]

a wedding ceremony      lễ cưới

[ 'wediŋ serəməni: ]

Change                              thay đổi, thay, đổi

[ tʃeindʒ ]

Could I have a word with you?                 Tôi có thể nói chuyện với anh chị một lát được không?

[ 'kud_ai 'hæv_ ə'wə:d wið ju: ]

Good luck!                          Chúc may mắn!

[ 'gud 'lʌk ]

The bigger the better      Càng to càng tốt

[ 'ðə 'bigə ðə 'betə ]

Jack                                    Tên con trai

[ dʒæk ]

John

[ dʒɔn ]


Part 3 - LESSON: revision (bài ôn tập)

Đây là bài ôn tập nên không có ngữ liệu mới.

 

Part 4 - BACKGROUND MATERIAL (bối cảnh - đời sống ở Úc)

Tiệc mừng ngày cưới:

Qua bài học 23, các bạn đã biết một số phong tục về một đám cưới ở Australia. Hôm nay chúng tôi chỉ nói tới bữa tiệc mừng ngày hôn lễ.

Sau khi lễ cưới kết thúc, khách được mời tới dự bữa tiệc liên hoan. Lễ cưới và bữa tiệc có thể được tổ chức vào bất cứ lúc nào trong ngày, nhưng thường người ta hay tổ chức vào buổi chiều hay buổi tối.

Khách tới dự thường là do phía nhà gái mời. Người đứng ra lo liệu bữa tiệc có thể là mẹ cô dâu, hoặc thuê người tổ chức. Ở trong bữa tiệc thường có một chiếc bánh cưới và cô dâu chú rể sẽ cùng nhau cắt chiếc bánh đó rồi đem mời khách.

Ở những bữa tiệc trang trọng, chú rể, người phù rể hoặc họ hàng và bạn bè thường có vài lời phát biểu. Người phù rể thường là em trai chú rể hoặc là một người bạn thân.

Khách được mời, nếu vì lý do nào đó mà không tới được thường gởi điện chúc mừng, và trong bữa tiệc, người phù rể sẽ đọc các bức điện mừng.

Trong bữa tiệc cũng có thể có khiêu vũ và thường thường thì cô dâu chú rể sẽ là người nhảy điệu valse (van-xơ) đầu tiên, sau đó đến lượt khách mời.

Trước khi bữa tiệc kết thúc, cô dâu chú rể thay bộ đồ cưới và chào tạm biệt khách để đi hưởng tuần trăng mật.

Trước khi rời, cô dâu tung bó hoa cưới cho các cô phù dâu. Tục truyền, nếu cô phù dâu nào bắt được bó hoa đó sẽ sớm lấy chồng.

 

Part 5 - lời giải cho bài tập trong Bài 24:

          Exercise 1:

People usually…….. when they're late.

a. laugh

b. apologise

c. hear

          Exercise 2:

I was late. I said I was…

a. sorry

b. afraid

c. hot

          Exercise 3:

He dropped a heavy frying pan on his……..

a. head

b. finger

c. foot

          Exercise 4:

He is……… the best man for the job, because he knows more about it than anybody else.

a. not

b. surely not

c. certainly

          Exercise 5:

I went to India last year. I ………. it.

a. loved

b. hated

c. disliked

          Exercise 6:

She failed the exam in 1982, but in 1983 she was successful. She…….

a. passed

b. failed

c. didn't sit

Download bài học MP3

 

END OF LESSON 26 and Series 1

COPYRIGHT NOTICE:

'Everyday English From Australia' lessons were funded by AusAID (the Australian Government's aid agency) and produced by Radio Australia Vietnamese Service in cooperation with Voice of Vietnam. Script advice was provided by the English Language Centre, Victoria University (Melbourne).

'Everyday English From Australia' lessons form part of English learning content of BayVut website (www.bayvut.com) – a service provided by Radio Australia.

(Nguồn ABC English) 

{/rokaccess} 

Đóng