Series1 – Bài 14: Mô tả kích cỡ của mọi vật

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 27/10/2009. Đăng trong Australian English. Lượt xem : 9483    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.