Series1 – Bài 1: Gặp gỡ lần đầu tiên

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 22/10/2009. Đăng trong Australian English. Lượt xem : 18569    Đồng ý chia sẻ thông tin cho Du Học SET, các trường và đối tác để nhận thông tin liên quan đến du học.
    Tôi đồng ý các điều khoản và chính sách bảo mật thông tin của Du Học SET.