Series 2 – Bài 4: Yêu cầu một cách lịch sự

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 24/11/2009. Đăng trong Australian English. Lượt xem : 9644