Series 2 – Bài 18: Nói về thời quá khứ

Được viết bởi Nam Dev. Đăng ngày 27/11/2009. Đăng trong Australian English. Lượt xem : 8714
Bài viết liên quan