Series 2 – Bài 15: Mô tả nơi chốn, vị trí

Được viết bởi Set Education. Đăng ngày 26/11/2009. Đăng trong Australian English. Lượt xem : 10391